Το λογότυπο είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχει μια εταιρεία στα χέρια της. Είναι αυτό που θα την εδραιώσει στην αγορά και που θα την κάνει να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Δημιουργεί τις πρώτες εντυπώσεις στο κοινό και στην ουσία αποτελεί τη σφραγίδα της επιχείρησης σας. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό του.

Η σύλληψη της ιδέας, η επιλογή των χρωμάτων, η γραμματοσειρά, τα σχήματα και τα οπτικά και λεκτικά παιχνίδια σε συνδυασμό με τη φύση του αντικειμένου και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εταιρεία σας, οδηγούν σε μια επιτυχημένη εμπορικά εταιρική ταυτότητα για την επιχείρησή σας.

Το λογότυπο δεν έχει άμεση αποστολή την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά την αναγνωρισιμότητα και την ταυτοποίηση της εταιρίας που αντιπροσωπεύει. Οφείλει να είναι λειτουργικό και όχι απλά διακοσμητικό. Ο ρόλος του είναι να εκπροσωπήσει μια εταιρία με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται.

Ένα λογότυπο πρέπει:

  • Nα προκαλεί τα συναισθήματα, τις αξίες και το αντικείμενο σύμφωνα με την  αντίληψη της επιχείρησης.
  • Να είναι καλαίσθητο και διαχρονικό.
  • Να είναι μοναδικό, πρωτότυπο και άμεσα αναγνωρίσιμο ώστε ν’  αποφεύγεται η σύγχυση με λογότυπα άλλων επιχειρήσεων.
  •  Απεικονίζει το στόχο της εταιρίας.

 

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα διαφήμισης στο διαδίκτυο είναι τα “banners”. Πρέπει τα διαφημιστικά σας banner να τραβάνε αμέσως την προσοχή και να είναι ταυτόχρονα καλαίσθητα χωρίς να ενοχλούν.

Για το σωστό σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα ενός internet banner πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα, όπως :

  • το μέγεθος του αρχείου
  • τον καθαρό σχεδιασμό του
  • να υπάρχει κίνηση
  • να είναι εμπορικό