Το Search Engine Optimization (SEO) είναι ένα σύνολο από ενέργειες που γίνονται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της ιστοσελίδας σας. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές που βοηθάνε στο να βρεθεί η ιστοσελίδα σας όσο πιο ψηλά γίνεται στα αποτελέσματα αναζήτησης, για χρήστες που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες σας. Οι σημαντικότερες από αυτές κατανέμονται σε τρία στάδια: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοσελίδας, Βελτιστοποίηση Περιεχομένου και Δημιουργία Συνδέσμων.

 

Η προσπάθεια βελτιστοποίησης / προώθησης μίας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης σε κάθε  περίπτωση απαιτεί λεπτομερή και αναλυτική διεργασία, καθώς οι τεχνικοί αλγόριθμοι των μηχανών αναζήτησης όχι μόνο δεν είναι γνωστοί, αλλά αντιθέτως μεταβάλλονται συνεχώς.

 

Η κάθε μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί τους δικούς της τεχνικούς αλγόριθμους, κάτι που κάνει την προσπάθεια βελτιστοποίησης / προώθησης ακόμα πιο δύσκολη, καθώς επίσης έχουν αναπτύξει τη μέθοδο αξιολόγησης τους σε μεγάλο βαθμό και μέσω τις ταυτόχρονης ανάλυσης μεγάλου πλήθους παραγόντων αξιολογούν πλέον τις ιστοσελίδες με μικρά περιθώρια λάθους.

Rs-modern-hospital
seo-process-diagram