Τα κοινωνικά δίκτυα (Social Media) αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Το Social Media Marketing αφορά στην προβολή και στην προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αυτό ωφελεί τις επιχειρήσεις διότι τους παρέχει ένα πρόσθετο κανάλι επικοινωνίας με τους υφιστάμενους πελάτες ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως ένα μέσο προσέλκυσης νέων πελατών.

Στόχος της ενέργειας αυτής, είναι η διατήρηση της πελατειακής βάσης καθώς και η διεύρυνση της. Επίσης, συμβάλλει στην βελτίωση της εταιρικής επικοινωνίας για καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία – σχέση με τους πελάτες, τη δημιουργία μεριδίου αγοράς και φήμης εταιρικού σήματος, την ανάδειξη ζητημάτων και θεμάτων προβολής εταιρικής ευθύνης.

Τα Social Media δεν είναι μόνο ένα προφίλ, ένα group ή μια σελίδα στο facebook ή στο twitter. Ιδιαίτερα το facebook παρέχει πλέον πάρα πολλές δυνατότητες ενσωμάτωσης λειτουργικών στοιχείων του στην ιστοσελίδα σας και με το “open graph” και τη χρήση των “like buttons” φιλοδοξεί να κάνει τη διαφήμιση στο internet πιο στοχευμένη από ποτέ.

Αυξήστε τους χρήστες που συμμετέχουν στους online διαγωνισμούς σας, χρησιμοποιώντας το facebook connect για να τους απαλλάξετε από το εμπόδιο της εγγραφής. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας προσφέρουν τα Social Media, προτρέποντας και διευκολύνοντας τους χρήστες σας να διαδώσουν το περιεχόμενο σας στους φίλους τους.